Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

"Nie umierają nigdy ci,

o których pamiętamy

- bo pamięć to nieśmiertelność"

 

 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego wieloletniego Kolegi i Współpracownika

 

Józefa Kozioła.

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Rodzinie i Najbliższym

 

składają

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Danuta Wojtasik

Rada Miejska w Nowym Miasteczku

oraz pracownicy

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku