Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przypomina zarządcom lokali mieszkalnych w budynkach nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego o obowiązku przekazywania gminie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych budynkach, zgodnie z art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.).

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać zarządcy znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873).

Zestawienia można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku przy ul. Rynek 2 w Nowym Miasteczku w następujących terminach: za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku, za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Spraw Środowiskowych, pokój nr 8, telefon (68) 3888154 wew. 34.

Załącznik:

Wzór zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.