Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina

|tel.: 536 736 821|

Informujemy, że wszystkie zauważone awarie wodociągu gminnego (wycieki, pęknięcia instalacji, nieprawidłowe ciśnienie itp.) należy zgłaszać bezpośrednio (z pominięciem urzędu miejskiego) do pracowników Referatu Gospodarki komunalnej pod nr telefonu:

tel.: 536 736 821