Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przetargi

Aktualne przetargi w Gminie Nowe Miasteczko
  1. sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko - działka nr 355/14
  2. sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko - działka nr 355/12
  3. sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku, stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko - działka nr 355/11