Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Inwestycje - UE

Oferty pracy w urzędach pracy w Polsce

Najnowsze oferty pracy dodane przez urzędy pracy w całej Polsce
 • Kontroler Magazynowy
  Zakres obowiązków: Codzienna kontrola stanów magazynowych i załadunków; Prowadzenie dokumentacji w systemie SAP; Wykonywanie analiz i sporządzanie raportów.
 • Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym / pracownik produkcji gastronomicznej
  Zakres obowiązków: Produkcja gastronomiczna (pierogi), prace porządkowe.
 • Kierowca samochodu ciężarowego
  Zakres obowiązków: Transport rzeczy na trasach międzynarodowych - kraje UE
 • Magazynier
  Zakres obowiązków: WYMAGANIA: - aktualne uprawnienia (egzamin dozoru technicznego)! WYNAGRODZENIE: w ofercie wskazano wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze (gwarantowane). Doświadczony Kierowca Wózka Widłowego może liczyć się z awansem finansowym z 2900 zł brutto na 3200 zł brutto. Firma oferuje również dodatki finansowe i benefity poza płacowe. Pracownik może zarobić ok. 2400 - 2760 zł netto
 • pokojowa
  Zakres obowiązków: Sprzątanie wg. procedury: - pokoi hotelowych - sal - pomieszczeń ogólnodostępnych
 • REFERENTw Służbie Łączności i Informatyki w Logistyce
  Zakres obowiązków: 4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: 1) realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego służby SŁiI; 2) prowadzenie ewidencji ilościowo jakościowej produktów geograficznych, sprzętu łączności i informatyki w oparciu o obowiązujące przepisy branżowe; 3) porównywanie stanów ewidencyjnych oraz ich systematyczne dokonywanie; 4) zbieranie potrzeb w zakresie produktów geograficznych na zabezpieczenie działalności bieżącej oraz zapasu taktycznego 25. WOG oraz jednostek i instytucji będących na przydziale gospodarczym oraz terminowe przesyłanie ich do 2. RBLog. 5) cokwartalne przesyłanie stanów produktów geograficznych do 2. RBLog. 6) ewidencjonowanie bieżącej korespondencji i jej terminowe rozliczanie; 7) archiwizowanie prowadzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; 8) terminowe i rzetelne udzielanie informacji jak również wykonywanie dokumentów, w tym sprawozdawczych i analitycznych: a) ewidencji głównej i pomocniczej w zakresie Sprzętu Służby Łączności i Informatyki: rejestr dowodów obrotu materiałowego, dowody urządzeń, b) dowodów obrotów materiałowych: dokumenty obrotu materiałowego ZWSI RON, protokoły przyjęcia-przekazania, protokoły przeklasyfikowania i wybrakowania, raport wytwórczości; Protokoły Stanu Technicznego, 9) wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez przełożonego zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zajmowanego stanowiska.
 • STARSZY KSIĘGOWY w Sekcji Księgowości w Pionie Głównego Księgowego
  Zakres obowiązków: 4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału gospodarczego; 2. Dekretowanie oraz księgowanie w systemie dowodów księgowych; 3. Sporządzanie dowodów księgowych z zakresu działania sekcji; 4. Udział w sporządzaniu sprawozdań; 5. Generowanie i archiwizacja księgi głównej, dziennika obrotów, zestawienia obrotów i sald KG oraz pozostałych dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6. Kompleksowa obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oddziału gospodarczego; 7. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń pożyczek mieszkaniowych z ZFŚŚ; 8. Generowanie i archiwizacja ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 9. Przygotowanie przełożonemu pism, korespondencji, meldunków, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących zagadnień sekcji.
 • Kucharz
  Zakres obowiązków: Praca na stanowisku kucharz
 • Pomocnik brukarza
  Zakres obowiązków: Pomocnicze prace brukarskie. Praca w godzinach 7.00-15.00. Teren Wielkopolski
 • POMOC KUCHENNA
  Zakres obowiązków: określony w programie stażu